Certifikátyy EXY 09

Nová harmonizovaná technická norma EN 14315-1 pro PUR stříkané pěny vyžaduje používat označení CE výrobce na danémn obalu produktu, dále prohlášení o vlastnostech. Národní certifikace již není platná.

Více certifikátů na vyžádání.